Актуальные новости Казахстана - turanpress.kz Актуальные новости Казахстана - turanpress.kz
$462.36
493.48
5.99

Ақпараттық хабарлама / Информационное сообщение

Ақпараттық хабарлама / Информационное сообщение

ҚР Парламенті Мәжілісінің және мәслихаттарының депутаттарын кезектен тыс сайлауға түсетін үміткерлерге ғаламтор алаңын беру туралы ақпараттық хабарлама

ҚР Парламенті Мәжілісінің және мәслихаттарының депутаттарын кезектен тыс сайлауға түсетін кандидаттарға «E-Time» ЖШС TURANPRESS.kz сайтында ғаламтор алаңын берудің жалпы шарттары

«E-Time» ЖШС– https://turanpress.kz сайтының иесі (бұдан әрі – Сайт), «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының от 28.09.1995 жылғы Конституциялық заңына сәйкес «Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 19 қаңтардағы № 104 Жарлығымен тағайындалған 2023 жылғы 19 наурыздағы кезектен тыс сайлауға қатысатын ҚР Парламенті Мәжілісінің және мәслихаттарының депутаттығына кандидаттарға (бұдан әрі – Кандидат) сайлау алдындағы үгіт материалдарын (бұдан әрі – үгіт материалдары) сайтта орналастыру үшін ғаламтор алаңын беру ақысының мөлшері, шарттары мен тәртібі туралы хабарлайды.

Сайлау алдындағы үгіт кандидаттарды, партиялық тізімдерді тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау күнінің алдындағы күннің жергілікті уақыты бойынша 00.00 сағатта аяқталады. 18 ақпанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-ден кейін басталып, 2023 жылдың 18 наурызында жергілікті уақыт бойынша 00.00 сағатта аяқталады

Сайт ғаламтор алаңын Сайт иесі мен кандидат арасында не кандидаттың уәкілетті өкілімен жасалатын шарт немесе жазбаша өтініші негізінде ұсынады.

Үгіт материалдарының саны мен орналастыру кезеңі кандидаттың немесе оның уәкілетті өкілінің жазбаша өтінішінде көрсетіледі, содан кейін олар шартта тіркеледі.

Өтініш кандидаттардың өтініштерін тіркеу журналында кезектілік тәртібімен әрбір жазбаша өтінішке өтініштің реттік нөмірі мен келіп түскен күнін белгілеу арқылы тіркеледі.

Жазбаша өтінішке келесі құжаттар қоса берілуге тиіс:

1.Кандидаттың тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

2.Кандидат уәкілінің өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі;

3.өтініш беруші тұлғаның жеке куәлігінің көшірмесі;

4.шарт жасасу үшін адамның өкілеттігін растайтын құжаттар.

Кандидаттардың үгіт материалдарын Сайтта орналастыру кезектілігі жазбаша өтініштердің түсу тәртібімен немесе егер өтініштер бір мезгілде келіп түскен жағдайда жеребе бойынша белгіленеді.

Үгіт материалдарының сайтта орналастыруы болжанған күнге дейін 1 (бір) күннен кешіктірмей, GIF, JPEG, PNG, Microsoft World форматында ұсынылады.

Үгіт материалдарында қаржыландыру көздері туралы ақпарат және ақпарат берген тұлғаның аты-жөні болуға тиіс.

Үгіт материалдарын ұсынған кандидаттар олардың мазмұнының ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігі үшін дербес жауапты болады.

Егер үгіт материалдарының мазмұнында республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгерту, тұтастығын бұзу, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты, қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа итермелеу, заңдарда көзделмеген әскерилендірілген құрылымдар құру идеялары болса, сондай-ақ басқа кандидаттардың ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ақпарат болса, Сайт иесі үгіт материалдарын жариялаудан бас тартуға құқылы.

Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген ғаламтор алаңын ұсыну шарттары мен тәртібі ҚР уәкілетті органдарының талаптарына сәйкес түзетілуі мүмкін.

Үгіт материалдарын орналастыру құны:

1.ҚҚС қоса алғанда, баннер — 188 х 450 px (1 тәулік) – 80 000 теңге;

2.Үгіт материалдарын жаңалықтар легінде мемлекеттік немесе орыс тілінде орналастыру құны (3000 таңбадан аспайды, аралық пен 3-5 фотомен бірге ) — ҚҚС қоса алғанда 500 000 теңге;

3.Telegram -дағы хабарлама – ҚҚС қоса алғада 50 000 теңге;

4.Facebook-тегі хабарлама – ҚҚС қоса алғанда 100 000 теңге;

5.«E-Time»ЖШСҚҚС төлеуші болып табылады.

Үгіт материалдарын орластыру үшін жасалған шарт бойынша төлем шот берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Сайт иесі қойған төлем шоты негізінде жүзеге асырылады.

Кандидаттардың сайлау алдындағы материалдары олардың түсу тәртібіне және порталмен жасалған шарттарда белгіленген күндерге сәйкес 100% алдын ала төленгеннен кейін жарияланады.

Жазбаша өтініштерді сайт иесі 2023 жылғы 18 ақпаннан бастап 2023 жылғы 18 наурызды қоса алғанда, демалыс және мереке күндерінен басқа мына мекенжай бойынша қабылдайды: Қазақстан Республикасы, Көкшетау қаласы, Әуелбеков к-сі 50/92, сағ. 10.00-ден 18.00-ге дейін.

Баннерді орналастыруға арналған техникалық талаптар:

Орналастыруға дайын баннерлер HTML5, GIF (200 Кб артық емес), JPEG, PNG форматында қабылданады. Өлшем таңдалған бейненің пішініне сәйкес келуі тиіс;

Баннердегі бейнелер сапалы және айқын, мәтіні түсінікті болуы керек. Бұлыңғыр немесе көмескі бейнелерді қолдануға жол берілмейді;

Міндетті түрде орналасқан беттің жолын көрсететін сілтеме болуы тиіс.

PR материалдарын орналастыруға арналған техникалық талаптар:

Барлық үгіт материалдары Turanpress.kz порталындағы жаңалықтар жарияланымына қойылатын жалпы талаптарға сай болуы тиіс;

Материалдағы тақырыптың атауы мен жетекші тақырыбы Turanpress.kz порталындағы жарияланымдар форматына сәйкес келуі керек;

Тақырыптың атауы аралықпен бірге 90 таңбадан аспауы керек.;

Жетекші тақырып аралықпен бірге 200 таңбадан аспауы керек;

Материалдар кем дегенде бір бейнемен сүйемелденуі керек (көлденең фото 1280х720 рх);

Мақаладағы фотосуреттердің рұқсат етілген максималды саны – 5 фотосурет;

Бейненің сапасы төмен деңгейдегі файлдарға жол берілмейді;

Материалмен мағыналық байланысы болған жағдайда 5 гиперсілтемеге дейін орналастыруға рұқсат етіледі.

Бізбен байланыса аласыз:

Редактор Айя Калягина +7 701 519 53 46

Жарнама жөніндегі менеджер Влада Микула +7 771 836 66 44

E-mail: info@turanpress.kzИнформационное сообщение о предоставлении площади для агитационных материалов кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов РК

Общие условия предоставления ТОО «E-Time» интернет-площадей на cайте TURANPRESS.kzкандидатам в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов РК.

ТОО «E-Time» – собственник сайта https://turanpress.kz (далее – Сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года «О выборах в Республике Казахстан» информирует кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК (далее – Кандидат) и маслихатов РК о размере оплаты, об условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения на Сайте материалов предвыборной агитации (далее – агитационные материалы) для участия в выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан 19 марта 2023 года, назначенных Указом Президента Республики Казахстан № 104 от 19 января 2023 года.

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, партийных списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Начинается после 18.00 часов по местному времени 18 февраля и заканчивается в ноль часов по местному времени 18 марта 2023 года

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем Кандидата.

Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем фиксируются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

5.копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;

6.копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;

7.копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

8.документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

Очередность размещения на Сайте агитационных материалов Кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно.

Агитационные материалы предоставляются Сайту не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты размещения, в формате GIF, JPEG, PNG, Microsoft World.

Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об источниках финансирования и фамилию лица, предоставившего информацию.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства РК.

Собственник Сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других Кандидатов. Кандидат обязан по требованию собственника Сайта предоставить документы, подтверждающие содержащиеся в материалах информацию вышеуказанного характера.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов РК.

Стоимость размещения материалов:

6.Баннер – 188 х 450 px (1 сутки) – 80 000 тенге с учетом НДС;

7.Стоимость размещение агитационного материала на государственном или русском языке в ленте новостей (не более 3000 символов, включая пробелы и 3-5 фото) – 500 000 тенге с учетом НДС;

8.Пост в Telegram – 50 000 тенге с учетом НДС;

9.Пост в Facebook – 100 000 тенге с учетом НДС;

10.ТОО «E-Time» является плательщиком НДС.

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

Предвыборные материалы Кандидатов публикуются после 100% предоплаты, согласно порядку их поступления и датам, обозначенным в заключенных с порталом договорах.

Письменные заявления принимаются собственником Сайта с 18 февраля 2023 года по 18 марта 2023 года включительно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Республика Казахстан, город Кокшетау, ул. Ауельбекова, 50/92, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Технические требования для размещения баннеров:

К размещению принимаются готовые баннеры в формате: HTML5, GIF (не более 200 Кб), JPEG, PNG. Размер должен в точности соответствовать выбранному формату изображения;

Изображения в баннере должны быть качественными и понятными, с разборчивым текстом. Не допускается использование расплывчатых или смазанных изображений;

Обязательно предоставление ссылки на посадочную страницу.

Технические требования для размещения PR материалов:

Все агитационные материалы должны соответствовать общим требованиям к публикации новостей на портале turanpress.kz;

Заголовок и лид в материале должны соответствовать формату публикаций на портале turanpress.kz;

Заголовок не должен превышать 90 символов с пробелами;

Лид не должен превышать 200 символов с пробелами;

Материалы должны сопровождаться, как минимум, одним изображением (горизонтальное фото 1280х720рх),

Максимально допустимое количество фото в статье – 5 фото;

Не допускаются файлы с низким уровнем качества изображения;

Допускается размещение до 5 гиперссылок, при условии их смысловой связи с материалом.

Наши контакты:

Редактор Айя Калягина +7 701 519 53 46

Менеджер по рекламе Влада Микула +7 771 836 66 44

E-mail: info@turanpress.kz

17:50
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Здесь будет ваша реклама
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.