Актуальные новости Казахстана - turanpress.kz Актуальные новости Казахстана - turanpress.kz
$475.25
505.52
4.95

Все будем казахами? Обзор казахской прессы

Все будем казахами? Обзор казахской прессы

В этом году начало священного месяца Рамазан пришлось на дни празднования Наурыза. Оказались близко даты празднования Пасхи и Ораза айта. И в этом я вижу особый символизм – Токаев.

Полемика вокруг идеи называть граждан Республики Казахстан казахами, а не казахстанцами началась не сегодня. Но именно сегодня она приобретает конкретные очертания. Ровно полмесяца назад она вновь стала живо обсуждаться в общественном мнении и вряд ли теперь затихнет… Как известно, 1 мая в Казахстане традиционно и широко отмечается как День народного единства в Казахстане. Президент страны Касым-Жомарт Токаев по традиции выступил с речью, обращенной ко всем гражданам страны на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана – «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие». Ее можно прочесть как на государственном (казахском) языке, так и на русском:

«Біздің көк паспортымыз бен көк байрағымыз – тарихымызбен астасқан және миллиондаған адамның жүрегінен орын алған бірегейлігіміздің нағыз символы. Біздің паспортымыз этникалық шығу тегіне, діни ұстанымына, әлеуметтік мәртебесіне қарамастан, адамды Қазақстан Республикасының азаматына тиесілі құқықтармен және міндеттермен толық қамтамасыз етеді. Біздің паспортымызды иелену халықаралық аренада беделді елдің азаматы болу және дүниежүзін кедергісіз шарлауға мүмкіндік алу, өзіңді қазіргі әлемнің ажырамас бөлшегі ретінде сезіну дегенді білдіреді. Демек, бұл – азаматтарымыз әрдайым және барлық жерде өз мемлекетінің қорғауында болады деген сөз.

Қазақстан паспорты – біздің бірлігіміз бен татулығымызға негіз болған прогрессивті құндылықтардың көрінісі. Өз кезегінде көк байрағымыз – қасиетті тәуелсіздігіміз бен көпғасырлық мемлекеттілігіміздің жарқын белгісі. Туымыз ірі халықаралық спорт жарыстарында және басқа да сондай шараларда жоғары көтерілген сайын біздің бойымызды елімізге деген мақтаныш сезімі кернейді. Даңқты отандастарымызды – спортшыларымызды, мәдениет қайраткерлерімізді, ғалымдарымыз бен студенттерімізді, кәсіпкерлерімізді шыққан тегіне қарамастан, шетелде үнемі қазақтар деп атайды. Бұл – табиғи құбылыс. Солай болуға тиіс.

Біздің қоғам – ортақ идеалдар мен құндылықтар біріктірген еркін әрі жауапкершілігі мол азаматтардың одағы. Бұл – жалпыұлттық бірегейлігіміздің тағы бір жарқын көрінісі. Сондықтан бүгінде азаматтарымыздың барлығы өздерін үлкен әрі біртұтас қазақ отбасының, шын мәнінде, қазақ ұлтының мүшесі сезінеді. Біз бәріміз – бір отбасымыз. Бұл – артық айтқандық емес. Бұл – біздің шынайы болмысымыз. Осы ретте біз мақтаныш ететін этномәдени әралуандығымыз ешқайда жоғалып кетпейді. Керісінше, біртұтас азаматтық негіз есебінен нығая түседі.

Елімізде түрлі мәдениет дәстүрлері жалпыұлттық бірегейліктің берік іргетасы болып қаланатын өзімізге тән айрықша өмір сүру салты қалыптасты. Осынау ерекше бірегейлігіміз уақыт тезіне төтеп беріп, қоғамдық сананың өзегіне айналды. «Бірлігіміз әралуандықта», «Түрлі көзқарас, бірақ біртұтас ұлт» қағидаттары – бұл ұран емес, күнделікті тұрмыс-тіршілігіміздің мәні». Биыл қасиетті Рамазан айының басталуы Наурыз мейрамымен қатар келді. Пасха мен Ораза айтты мерекелеу күндерінің де арасы жақын болды. Мұның ерекше символдық мәні бар. Ораза кезінде мұсылмандар мызғымас адамгершілік құндылықтарды дәріптейді. Бір-біріне ізгі тілектерін арнайды. Сол секілді Пасха да – адамдарды жоғары гуманистік идеалдарға үндейтін мерейлі мейрам. Сондықтан бұл мерекелердің бәрі этникалық шығу тегіне қарамастан, еліміздің миллиондаған азаматы үшін ортақ мейрамға айналды. Біз азаматтарымыздың ерекше ауызбіршілігіне куәміз.

Қазақстандағы барлық этнос өкілдері қазақтың болмысын бойына сіңіруде. Елімізде қазақтың салт-дәстүрін ұстанатын өзге ұлт өкілдері өте көп. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Қазақстан олар үшін туып-өскен, ержеткен, білім алған, отбасын құрған қастерлі мекені, Отаны болып саналады. Бұл – табиғи үрдіс.

Дәстүрлердің осылайша бітеқайнасуы, этносаралық және конфессияаралық келісім, өзге мәдениетке толерантты болу – біздің баға жетпес байлығымыз, қазіргі тілмен айтсақ, ұлттық брендіміз. Отансүйгіштік, әдептілік, қонақжайлық, еңбекқорлық, халықтық дәстүрлер мен отбасы құндылықтарын құрметтеу ұлтымыздың мәдени және адамгершілік қасиеттері саналады. Мұны бүкіл қоғамымыздың адамгершілік негізі деп айтуға болады. Әр адамның ішкі моральдық өзегі туралы ұлтымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан таным-түсінігі осыған сүйенеді» – «Наш бирюзовый паспорт и небесно-голубой флаг – вот реальные символы нашей идентичности, обусловленные самой историей и находящие живой отклик в сердцах миллионов людей.

Наш паспорт дает человеку полный объем прав и обязанностей, связанных с гражданством Республики Казахстан, вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса. Обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны, иметь возможность беспрепятственно посещать все страны и ощущать себя неотъемлемой частью современного мира. И это значит всегда и везде чувствовать себя под защитой своего государства. Паспорт Казахстана олицетворяет прогрессивные ценности, на которых основано наше единство и согласие. В свою очередь небесно-голубой флаг Казахстана ярко воплощает в себе нашу священную Независимость и многовековую государственность. Всякий раз, когда наш стяг возносится ввысь на крупнейших международных спортивных соревнованиях и других подобных мероприятиях, нас переполняет чувство гордости за свою страну.

Наших прославленных соотечественников – спортсменов, деятелей культуры, ученых, студентов, предпринимателей, независимо от их этнической принадлежности, за рубежом всегда называют казахами. И это естественно, так и должно быть.

Наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями. И это еще одно яркое проявление нашей общенациональной идентичности. Поэтому сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации. Мы все – одна семья, и это не громкие слова, а наша привычная реальность.

При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы. У нас сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности. Эта уникальная идентичность, выдержав испытание временем, стала ядром общественного самосознания.

«Единство в многообразии», «Мы разные, но мы едины» – это не лозунги, а сама суть нашей повседневной жизни. В этом году начало священного месяца Рамазан пришлось на дни празднования Наурыза. Оказались близко даты празднования Пасхи и Ораза айта. И в этом я вижу особый символизм. В дни поста Ораза верующие, как правило, много говорят о незыблемых нравственных ценностях, высказывают друг другу добрые пожелания. Точно так же и Пасха является светлым праздником, взывающим людей к самым высоким гуманистическим идеалам. Поэтому все эти праздники стали общими для миллионов граждан нашей страны независимо от их этнической принадлежности. Мы являемся свидетелями удивительного единения наших граждан. Представители всех этносов нашей страны перенимают различные стороны образа жизни казахов. Вы хорошо знаете, что многие представители этнических групп придерживаются традиций и обычаев казахского народа. Это естественный процесс, ведь Казахстан стал для них отчим домом, в котором они родились, выросли, получили образование, создали семью». Разумеется, эти теплые и ясные пассажи, обрисовывающие облик Казахстана как территории межнационального согласия и единения, гарантом которой выступает и является государствообразующая нация, вселяют в уверенность в завтрашнем дне у всего независимого Казахстана. И коли речь зашла о гражданской нации, о таком приоритете, то логично было бы, что все граждане РК стали бы… «казахами». Надо сказать, что эта идея давно витает в воздухе. Сейчас видно в связи со многими обстоятельствами внешней и внутренней политики она стала явно актуализироваться. Аккурат перед речью президента ее озвучили в стенах парламента ряд депутатов. Допустим, мажилисмен Айдос Сарым пояснил на обоих рабочих языках, что за последнее время в Казахстане серьезно поменялась этнодемографическая ситуация, и перед властью стоит задача по перезагрузке идентичности граждан, которая бы объединяла всех. Сарым заявил, что выступает за то, чтобы отходить от термина «казахстанцы» к термину «казахи» для всех граждан республики. Также он отметил, что сейчас важно, «чтобы сами казахи поняли и приняли свою историческую ответственность перед страной. Перестали вести себя как национальное угнетенное меньшинство и взяли на себя миссию по объединению всех остальных вокруг себя. При этом этот процесс, по мнению мажилисмена, должен происходить без ущемления граждан по языку, национальности и культурным потребностям». Депутат напомнил, что Казахстан – одна из немногих стран, где комфортно проживают представители различных национальностей. Государство финансирует работу школ разных языков, а по количеству русских школ республика – лидер в СНГ после России.

Вчера Мухтар Тайжан утверждал одно, а сегодня – иное…

Не будем ворошить сонм статей и заметок, которые так или иначе, косвенно или прямо соприкасаются по поводу вероятного избавления от термина «казахстанец», а обратимся к социальным сетям, к такой, как например facebook. Считается что в ней обычно «тусят» люди, уже имеющие некий интеллектуальный, жизненный багаж. Там легко можно встретить действующих и отставных политиков, в том числе и оппозиционных, депутатов, министров, крупных бизнесменов (и не крупных тоже!), журналистов, представителей научной среды и т.д. На своей «стене» депутат Мажилиса Самат Нуртаза (такой же билингв как и его коллега А. Сарым – прим.) написал: «Михаил Ломтадзе – қазақ. Владимир Ким – қазақ. Александр Машкевич – қазақ. Геннадий Головкин – қазақ. Роман Скляр – қазақ. Ислам Байрамуков – қазақ. Максим Рожин – қазақ. Геннадий Шиповских – қазақ. Алексей Цой – қазақ. Осының несі жаман? Неге қарсы шығып жатырсыздар?». Тут и без перевода ясно, о чем идет речь, разве что кроме двух последних строчек: «Что в этом плохого (имеется в виду в том, что банкир Ломтадзе и знаменитый боксер Головикн – казахи?)? Почему нашлись противники такой идеи?».

Кого же имеет в виду Самат Нуртаза? Удивительно, но имеется в виду Мухтар Тайжан, считающийся видным национал-патриотом. В другом своем посте депутат пишет: «Когда наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев призывает народ к единому целому, в текущие нелегкие времена объединяя тем самым общество, чтобы проще было противостоять тем же внешним угрозам, некие люди не принимают слова главы государства, а наоборот, говорят: «Все не могут быть казахом!», «другие нации имеют право (имеется в виду не называться «казахом»! – прим.»). Один из них – Мухтар Тайжан. Ну а что говорил этот человек несколько лет назад… Ведь в архиве все хранится». А затем идет цитата от 2013 года, принадлежащая Мухтару Тайжану, написанная, кстати, на русском языке: «Кыргызстанцы, узбекистанцы, туркменистанцы, таджикистанцы – таких понятий нет. Так почему же есть понятие казахастанцы? С научной точки зрения в Казахстане живет один народ – это казахи, остальные – диаспоры, у которых есть собственные национальные государства. А у нас больше другой страны нет. Все граждане Казахстана должны это правильно понять. Поэтому Казахстан должен стать национальным государством казахского народа». Воистину, архивы все хранят. И есть разница между гражданской нацией и тем, за что 9 лет тому назад ратовал М.Тайжан, который помимо своего национал-патриотизма старался всегда быть просвещенным либералом.

Напомним, М. Тайжан один из тех людей, которые участвовали в последних выборах и «успешно» проиграли их...

Мереке Кулкенов – новый председатель правления Союза писателей Казахстана

В Алматы на ХVI съезде Союза писателей Казахстана утвердили новый состав правления союза, а его председателем избрали общественного деятеля и журналиста Мереке Кулкенова…

В ходе мероприятия министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали зачитал поздравительное письмо главы государства, а затем экс-председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет отчитался о проделанной за 5 лет работе. В ходе своего выступления Улыкбек Есдаулет объявил о своем уходе в связи с избранием его председателем Союза писателей тюркского мира, в состав которого входят писатели из 15 стран мира. На встрече также с речью выступили лауреаты Государственной премии, писатели Дулат Исабеков, Кадирбек Сегизбаев, поэт-драматург Иранбек Оразбаев, депутат Мажилиса, поэт Казыбек Иса и другие. Позже председателем Союза писателей Казахстана был избран писатель, заслуженный деятель Казахстана Мереке Кулкенов. Также были назначены его заместители. Сам Мереке Кулкенов является заслуженным деятелем Казахстана, членом Союза писателей Казахстана, депутатом Алматинского городского маслихата. Лауреат Президентской премии в области СМИ…

Наиболее подробно в серии небольших заметок ход съезда, мнения писательской среды освещал интернет-сайт газеты «Жас Алаш». Все они были сдержанными и чего-то скандального они не несли. Прямо 12 мая, в день проведения съезда депутат Мажилиса, известный литератор и журналист, основатель издания «Казак унi» высказался в том духе, что надо прекратить всякие дрязги в социальных сетях по поводу кандидатов и съезда в целом, а то это уже выходит за всякие рамки и становится событием важнее, чем выборы президента страны. При этом он поднял свою любимую тему и подковырнул писательское сообщество за то, что они практически не поднимает вопросы по проблемам языка (разумеется, казахского). Но тут же сказал, что он против идей вообще закрыть Союз писателей как структуру. В такое время Союз нужен – заявил он.

Другой известный литератор и много выступающий на разные темы воспитательно-патриотического толка Марат Токашбай сказал, что такое большое собрание, на котором писатели выслушают отчет за пятилетнюю работу, наметят новые планы, крайне важно. Он против всех тех лишних разговоров, бурливших в творческой среде накануне съезда – сегодня необходимо единство помыслов и спокойствие сказал он. Прославленный поэт и драматург Иран Гайып прямо на собрании, не найдя в зале заместителя прежнего председателя и своего коллегу, поэта Акберена Елгезека, заявил: «Ол осында отыруы керек еді, қайда, неге мұнда отырмайды?» – «Он должен был быть здесь. Почему его тут нет (в смысле на собрании)». Далее «Жас Алаш» напоминает: «Осыдан бір ай бұрын Ақберен Елгезек «құрылтайдың спектакліне қатыспаймын, өзінің фейсбук парақшасында жариялаған болатын» – «За месяц до курултая (собрания) Акберен Елгезек в фейсбуке написал, что он не будет «участвовать в спектакле под названием курултай». Об этой ситуации мы тоже упоминали в одном из своих обзоров…

Как бы то ни было тема смены руководства в СП еще будет отдаваться эхом в казахскоязычных СМИ и мы еще узнаем немало подробностей по данному поводу.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

11:20
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Здесь будет ваша реклама
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.